Jeden klub pro všechny

Projekt „Bezpečně na elektrokole a elektrkoloběžce“

Projekt „Bezpečně na elektrokole a elektro koloběžce“

Ústřední automotoklub České republiky z.s. (dále ÚAMK ČR) pořádá ve spolupráci s Fondem zábrany škod (FZŠ) projekt v rámci bezpečnosti silničního provozu. Součástí projektu je organizování bezplatných kurzů pro zájemce z řad veřejnosti na polygonech UAMK ČR v Pardubicích a Českých Budějovicích, kde budou účastníci kurzů seznámeni se zásadami bezpečné jízdy na elektrokolech a elektokoloběžkách.
Další informace
Sutex