logo-web-1.jpg

Ústřední automotoklub ČR partnerem v projektu SUTEX

V rámci programu Evropské unie Erasmus + vznikl projekt s názvem:

"Podporovaný výcvik řidičů pro členy sociálně vyloučených společenství".

Pro rychlé označování projektu byla zvolena zkratka SUTEX. Zkratka vychází přitom z pojmenování projektu v angličtině "Supported driver Training for members of socially excluded communities".

 

Další partneři projektu:

  • Združenie autoškôl Slovenskej republiky (abb. ZAŠ(The Association of Driving Schools of Slovak Republic) Plzenská 2, 08001 Prešov, Slovensko
 
  • FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL CALLE ECONOMIA 36 - 48902, BARAKALDO BIZKAIA – Spain
 
  • Hämeen ammatti-instituutti Oy Visamäentie 35A PO Box 1010 - 13101, Hämeenlinna - Finland

 

Kdo je cílovou skupinou?

Členové cílové skupiny jsou chudí, nedostatečně vzdělaní nebo slabě vzdělaní, částečně gramotní. Obecně lidé žijící s nízkými hygienickými a sociálními standardy, s malými nebo žádnými pracovními návyky. Nejčastěji žijí v komunitách s podobným životním standardem.

Co je cílem projektu?

Na základě motivace k získání řidičského průkazu připravit speciální školení (kurzy) pro členy této cílové skupiny. Vytvořit podmínky, aby absolventi těchto kurzů mohli zastávat  pozici profesionálního řidiče malého nákladního automobilu, taxíku, malého zemědělského nebo stavebního vozidla, s výhledem  na pozdější rozšíření licence na větší vozidla.

Jak toho chceme dosáhnout?

Připravit a v praxi vyzkoušet speciální výcvik (kurz) v oblasti získání řidičských oprávnění včetně řidičských, hygienických a sociálních návyků. Připravit osoby z této cílové skupiny na praktický výkon povolání, naučit je nutné stereotypy a spolehlivosti vůči zaměstnavateli. Připravená výuková schémata budou použita především k přípravě na pracovní pozici řidiče dodávky.

Kdo bude vyučovat?

Zájemci z řad učitelů a instruktorů autoškol, kteří dodatečně absolvují další školení pro výuku této cílové skupiny ve speciálního kurzu. Úkolem projektu SUTEX je připravit metodické a výukové materiály pro tuto speciální, dodatečnou přípravu instruktorů autoškol, aby byli schopni pracovat s touto specifickou cílovou skupinou.