Členství v UAMK ČR

01
Svoláte členskou schůzi, na které se dohodnete o založení automotoklubu a o jeho vstoupení do ÚAMK ČR.
02
Vyplníte Přihlášku k registraci AMK a spolu s kopií zápisu ze schůze včetně kopie prezenční listiny jej zašlete na sekretariát ÚAMK ČR, Na Strži 1837/9, 140 02 Praha 4. Součástí schůze by měla být volba předsednictva klubu (předseda, místopředseda, hospodář a revizor), odsouhlasení názvu automotoklubu (podle stanov) a sídla klubu.
03
Členové, kteří chtějí vstoupit do Vašeho AMK vyplní přihlášku člena AMK. Přiložený soubor je pouze vzor, přihláška člena slouží pouze pro Vaší evidenci. Měla by ale obsahovat informace o členovi, jeho podpis pod souhlasem se zpracováváním osobních údajů a informaci o přijetí člena předsednictvem klubu. Předsednictvo na sekretariát ÚAMK zašle s přihláškou k registraci pouze soupisku členů (karta členů klubu).
04
V sekretariátu Váš klub zaregistrují a vystaví Registrační list. Výši členských příspěvků si určuje AMK; do sekretariátu ÚAMK ČR odvádíte za každého člena roční (od data přijetí 12 měsíců) základní členský příspěvek 250,- Kč, nebo členský příspěvek zdravotně postižených nebo neslyšících motoristů nebo seniorů 100,- Kč, nebo členský příspěvek mládeže a rodinných příslušníků některého Vašeho člena 50,- Kč. Po zaplacení členských příspěvků za členy Vám sekretariát vystaví členské karty a souhrnně Vám je zašleme na kontaktní adresu. Od té doby mohou členové čerpat výhody členství (viz přiložený Zpravodaj).
05
Na základě Registračního listu si zažádáte o přidělení IČO, zaregistrujete se u finančního úřadu a pokud jej využijete, tak si založíte účet u banky. Do sekretariátu zašlete kopie těchto dokumentů.