Škola bezpečné jízdy

Škola bezpečné jízdy

Ústřední automotoklub České republiky sdružuje motoristy a příznivce motorismu v České republice.  Posláním ÚAMK je vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj motorismu, motoristického sportu, mototuristiky v České republice, podporovat, hájit oprávněné zájmy motoristů a jejich práva. K významným aktivitám patří organizace motoristického sportu a dopravně výchovných preventivních činností.

Podstatnou součástí preventivního působení ÚAMK v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu je i zlepšování úrovně znalostí řidičů a jejich návyků při jízdě, k čemuž slouží jako jedna část celého výchovného systému i tzv. „Škola bezpečné jízdy“.

Jednodenní kurzy bezpečné jízdy vás naučí lépe ovládat vaše vozidlo v krizových situacích, do kterých se jako řidič můžete běžně dostat. Naučíte se předejít smyku, jak ovládat vozidlo v případě smyku, vyzkoušíte si délku brzdné dráhy v závislosti na rychlosti a rozdílnosti povrchů. Naučíte se krizové brzdění v nenadálých situacích, vyhýbací manévry, průjezdy zatáčkou, vyzkoušíte si chování vozidla při umělém vyvolání smyku a při dalších nebezpečných situacích. To vše se provádí na kluzné ploše, kde se simulují extrémní podmínky v běžném silničním provozu.

Kluznou plochu si můžete pronajmout na našem polygonu v Pardubicích, Českých Budějovicích nebo ji i s výukovou učebnou přivezeme přímo k vám.