„Neblikejte“, bude to za 5000 Kč

Co uděláte, když chcete na chvilku zastavit tam, kde se to sice nehodí, ale babičku chcete nechat vystoupit u domovních dveří a ne na konci bloku?

Zapnete tak zvaná výstražná světla, neboli „rozblikáte“ všechny čtyři směrovky a pomůžete stařence. Co vás takovéto jednání může stát? Dnes 2000 Kč blokové pokuty na místě a až 2500 ve správním řízení, od ledna 2024 pak 1500 Kč na místě, ale až 5000 Kč ve správním řízení. Za co je ta pokuta?

Ponecháme stranou nepochopitelnou chystanou změnu – je to málo nebezpečný přestupek a proto se podle nového bodového systému bloková pokuta snižuje, ale přitom ve správním řízení za tento málo nebezpečný přestupek můžete od příštího roku ve správním řízení zaplatit až dvojnásobnou pokutu než dosud. Nelogické? Souhlasíme.

Ale zpět k použití výstražných světel. Dopravní předpisy totiž hovoří jasně o tom, za jakých situací lze použít výstražných světel: při náhlém snižování rychlosti či nečekaném nutném zastavení vozidla nebo jiných případech hrozícího nebezpečí. Ano, výstražná světla avizují hrozící nebezpečí a upozornění na to, že jste si odskočil pro cigarety do trafiky a hned zase pojedete dál, rozhodně není tento případ. Takže – pozor, již brzy za to bude hrozit ve správním řízení pokuta až 5000 Kč.