Projekt snížení nehodovosti

Projekt snížení nehodovosti

Projekt „Snížení nehodovosti prostřednictvím mezinárodně uznávané metody s využitím Portálu nehod”

za podpory České kanceláře pojistitelů cestou Fondu zábrany škod Vlastní práce na projektu provádí společnosti ÚAMK, AFRY CZ a Data Friends.
Odkaz na projekt