Parkování na invalidech až za 10 000 Kč

Parkování na invalidech až za 10 000 Kč

Parkovacím míst, zvláště ve městech, před nákupními centry před víkendem a na dalších místech je málo. O tom není třeba diskutovat.

Stejně jako o tom, že na vyhrazených místech pro invalidy nemají řidiči bez parkovacího průkazu držitele průkazu ZTP a ZTP/P, tedy na místech pro invalidy, co dělat. Přesto se to děje. Otázkou je, „co zato“?

Pro označení parkovacího místa vyhrazeného pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P se používá dvojí dopravní značení. Svislá dopravní značka IP 12 hranatá, modrá s písmenem P, symbolem postavy na vozíčku a nápisem Réservé. Tu většinou doplňuje vodorovné značení V 10f, což je symbol vozíčkáře nastříkaný bílou barvou na vozovce.

Jestliže jsou na místě obě tyto značky a na místo zaparkuje své vozidlo řidič, který není držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, může být pokutován. Podle nového bodového systému se mu do karty řidiče zapíší dva body a peněžitý trest na místě se bude pohybovat v rozmezí 2500 až 3500 Kč. Pakliže se bude přestupek řešit ve správním řízení, je pokuta zásadně vyšší, a to v rozmezí 4000 až 10 000 Kč.

Nic se nemění ani za situace, kdy vodorovné značení V 10f chybí, ale ona modrá značka na daném místě stojí. Stále jde o vyhrazené místo pro invalidy. Nicméně pokuta je za „jiný“ přestupek, a to nerespektování značky IP 12, a tedy zásadně nižší – 1500 Kč, ve správním řízení 2000 až 5000 Kč. Co je stejně důležité, je fakt, že řidiči nejsou připsány žádné trestné body.

Na místě je vědět ještě jedno – jestliže u většiny parkovacích vyhrazených míst, jako například pro firmy, lze zastavit na 3 minuty, aniž omezíte řidiče vozu, pro kterého je parkovací místo vyhrazeno, nehrozí vám pokuta. Pokud totéž uděláte na místě pro invalidy, může následovat postih. Zkrátka, zdravotně postižení řidiči mají svá práva a ostatní je musí respektovat. Ostatně je na místě i přirozený ohled k handicapovaným.