Agresivita za volantem pod drobnohledem

Agresivita za volantem pod drobnohledem

Tři ze čtyř dotázaných českých řidičů uvádějí, že už zažili agresivní chování jiného motoristy.

Jedná se o celou řadu přestupků, od najíždění na druhý vůz, bezohledné předjíždění, stejně jako naopak vybržďování, k čemuž se velmi často připojuje fakt, že dotyčný agresor je pod vlivem alkoholu. Za poslední a další uvedené přestupky, lze podle novely silničního zákona, která začíná platit od 2024, udělit pokutu na místě až 25 000 Kč a v přestupkovém řízení, například za odmítnutí podrobit se testu na alkohol, se sankce vyšplhá až na 75 000 Kč. A to není vše.

Upřímně ani takto vysoká finanční pokuta nemusí movité motoristy odradit. To je i zkušenost ze zahraničí, takže se zdá, že ještě vyšší účinnost má dvojice dalších souvisících trestů: zákaz řízení na určenou dobu a povinnost absolvovat jak testy autoškoly, tak speciální kurzy terapie. Dodejme, že v zahraničí, a to i například u našich sousedů na Slovensku nebo Polsku a Rakousku může následovat i nenávratné zabavení vozu daného agresora.

Ale vraťme se do méně „tvrdých“ podmínek českých luhů a hájů. Zákaz řízení maximálně 18 měsíců, ale ve dvou případech až 36 měsíců, tedy tří let, je výrazný trest, i když zdaleka nedosahuje úrovně některých skandinávských států, kde existuje až doživotní zákaz řízení.

Nicméně se ukazuje, že z psychologického hlediska má stejný význam i další bod trestu, a to zmíněná povinná terapie. Že je na místě, dokládá fakt, že čtvrtinu všech závažných nehod způsobuje jen 8 % řidičů, ale zato těch agresivních, kteří představují pro sebe a okolí na silnicích nejvyšší riziko.

Co je čeká? Podle novely silničního zákona musí absolvovat 5 sezení, každé o délce 4 hodin ve skupině podobně agresivních řidičů. Tak se musí nejen před ostatními vyzpovídat ze svého chování, ale také si vyposlechnout příběhy dalších agresorů. To má podle odborníků z oblasti psychologie významný vliv na ty, kdo výrazně překračují předpisy. Akreditovaných lektorů se speciálním proškolením v oboru psychologie už nyní v Čechách pracuje stovka a jejich počet se má ještě zvýšit o více než polovinu. Odborníci, včetně těch z ÚAMK, jsou přesvědčeni, že speciální kurzy terapie jsou dalším nezbytným krokem, jak podíl agresivních řidičů na českých silnicích o něco snížit.