Itálie: Za pomoci ČR přijato nereálné

Itálie: Za pomoci ČR přijato nereálné

Hned celá plejáda italských politiků od premiérky Giorgii Meloni, přes ministra dopravy Matteo Salvini, až po ministra zahraničí Antonio Tajani

se více či méně jednoznačně vyjádřilo k tomu, že považuje rok 2035 jako okamžik zákazu prodeje spalovacích osobních automobilů za naprosto nerealistický, ohrožující pracovní místa, sociální jistoty lidí a podobně.

Přitom někteří z italských politiků zmínili, že dané rozhodnutí bylo přijato za předsednictví ČR v EU a za jeho aktivní pomoci. Můžeme jen souhlasit a podivit se, že něco takového čeští politici akceptovali, a nyní proti předpisům Euro 7 tak „opožděně“ bojují. Celý přechod k elektromobilitě zasáhne jak samotné automobilky, včetně těch v Čechách, tak české a další dodavatelské firmy pro auto průmysl, který je pilířem českého průmyslu.

Konkrétně Italové, jmenovitě Adolfo Urso, ministr pro hospodářský rozvoj hovoří o tom, že onen rok 2035 nelze sladit s italskou realitou. Jeden příklad za všechny. Jestliže malé Nizozemsko má asi 90 000 nabíjecích stanic, pak Itálie jen trochu více než třetinu z tohoto čísla.