Pokuty za hlučnost: Hranice do 88 dB

Pokuty za hlučnost: Hranice do 88 dB

Všechno to začalo v Mannheimu a následně v dalších

městech Německa – policie začala důsledně kontrolovat hlučnost provozu osobních vozidel. Za čtyři měsíce byl zakázán provoz 62 vozidel. Následně 6 policistů s odpovídajícím technickým vybavením zkontrolovalo 1300 aut a 238 z nich neodpovídalo normám. Ty jasně stanovila nejen německá města, ale i Paříž, nebo nově také New York.

Stanovený limit hlučnosti hovoří v Německu o 88 dB, jakmile je překročen a změřen policií, může následovat pokuta, povinná návštěva na stanici technické kontroly a zadržení technického průkazu do okamžiku úpravy vozidla, aby odpovídalo předpisům.

V Paříži jde zatím o pilotní program, který kromě jiného přinesl rozmístění měřících stanic především v centru města, aby se jejich počet následně mohl zvýšit.

V New Yorku se k tomuto účelu využívá rozšířených funkcí kamerového systému. Zákon číslo 386 pak jasně stanoví jaká je maximální povolená hranice hluku projíždějícího vozidla. Při jízdě do 56 km/h (tedy 35 mph) je to 76 dB, na ostatních pak 82 dB. Zákon v daném americkém státě je ještě přísnější v tom směru, že pokud se viník nedostaví ke kontrole se svým vozem v úřadem stanovený den a čas, bude pokutován ve výši zhruba 19 000 Kč. Samotná pokuta za nadměrný hluk vozidla pak činí asi 21 500 Kč.