Zítřek: Místo trojúhelníku maják

Zítřek: Místo trojúhelníku maják

Přinejmenším ve Španělsku právě takhle vidí budoucnost výstražného trojúhelníku

– do roku 2026 lze používat i výstražný trojúhelník i nově maják umístěný například při havárii na střeše automobilu. Od daného roku pak už bude v této zemi EU povinně jen druhá varianta, navíc bude toto elektrické zařízení doplněno povinně o sim kartu vysílající signál záchranným složkám a ostatním řidičům o místě odstavení vozidla.

Dané řešení má rozhodně své pro i proti. Ona „pro“ znějí následovně: výstražný trojúhelník se podle předpisů staví před odstavené vozidlo ve vzdálenosti 50 metrů, na dálnici pak 100 metrů. Zvláště za špatného počasí nebo hustého provozu ve městě přesto nemusí přijíždějící vozidlo výstrahu včas zaregistrovat a následkem jsou další havárie. Naproti tomu výstražný maják žluto-zeleného světla umístěný za pomoci magnetického základu na střechu vozidla asi nepřehlédne nikdo. Dalším argumentem pro maják je fakt, že samotné postavení výstražného trojúhelníku na vozovku může být pro řidiče odstaveného vozu nesmírným riskem. Ať vinou městského provozu nebo rychlé jízdy auta na dálnici.  

„Proti“ novému řešení, které už přijalo Španělsko, mluví následující: kolik procent motoristů bude tak pečlivých, aby kontrolovali, zda akumulátor majáku není vybitý? Snad ho bude možné přes kabel nabíjet z auta. Co když je havarované a tudíž elektrické napájení odpojené? A co zahraniční motoristé ve Španělsku, budou si muset zakoupit majáčky, i když v jejich domovině je jejich použití běžnými motoristy zapovězeno?

Zkrátka ukazuje se, že kolem novinky ještě existuje celá řada otazníků, které je na místě vyřešit.