Nová auta: Povinný omezovač rychlosti

Nová auta: Povinný omezovač rychlosti

Ano, je tomu tak, Evropskou radou pro bezpečnost dopravy navrhnutý

a EU schválený návrh, že od července 2022 musejí být nové vozy vybaveny další várkou elektronických „andělů strážných“ je tady. Kromě jiného zavádí povinnost vybavit vozy inteligentním omezovačem rychlosti (ISA). Co svede? Dodržovat dopravními značkami stanovenou maximální povolenou rychlost. Skutečně!

Elektronika vyjde například z map GPS a pro dané úseky stanovených povolených rychlostí, a ty zkonfrontuje s realitou. Jakmile vůz pojede rychleji, ISA zasáhne, a sníží výkon motoru. Samozřejmě i nadále platí ženevská konvence, která hovoří o tom, že tím kdo v konečném důsledku vždy rozhoduje o řízení vozidla, je samotný řidič. V první fázi tedy bude mít dvě možnosti. Buď před každou jízdou zcela vypnout ISA, nebo při nezbytném překročení maximální rychlosti jednoduše sešlápnout plynový pedál a ignorovat elektroniku. Nicméně na fakt, že nedodržujete předpisy, budete nadále upozorňováni světelným a zvukovým signálem do té doby, než auto opět pojede povolenou rychlostí.

Poslední šancí jak si ISA v novém voze nepořídi, je situace, kdy konkrétní automobilka ještě nabízí modely, které tento systém ještě nemusely mít. A to je možné do 6. července 2024, pak už bez pardonu mohou automobilky nabízet výhradně auta s ISA.

Asi jako všichni motoristé vnímáme, že „zasahování“ elektroniky do našeho stylu jízdy se nám nelíbí. Nicméně jde o další bezpečnostní prvek, který jistě přispěje ke snížení počtu dopravních nehod. A u těch s těžkými následky je právě vysoká rychlost jednou z hlavních příčin.