Valné shromáždění nejstarší turistické organizace na světě AIT (ALLIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME) v Samarkandu vedl její viceprezident JUDr. Oldřich Vaníček

Historické město Samarkand v Uzbekistánu hostilo dne 12. 6. 2024 Valné shromáždění největší a nejstarší Mezinárodní turistické aliance AIT

(Alliance Internationale de Turisme) sdružující 123 národních motoristických klubů z téměř stovky zemí.  Celodenní maraton jednání vedl viceprezident této organizace a zároveň prezident naší motoristické organizace ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. AIT (Alliance Internationale de Tourisme) je od roku 1948 řádným členem OSN (hospodářská a sociální rada - ECOSOC), kde zastupuje zájmy národních automobilových asociací a mobilitních klubů, působících v rámci pomoci motoristům, v oblasti mobility a turistiky. Aliance byla založena v roce 1898 v Bourgeois v Lucembursku, tehdy pod názvem Ligue Internationale des Associés Touristes (LIAT), aby se v květnu roku 1919 přejmenovala na AIT. Dnes má hlavní sídlo ve švýcarské Ženevě a její činnost AIT se zaměřuje zejména na podporu turistických aktivit v členských zemích. AIT vydává např. tzv. celní karnety (CPD), což je záruční doklad, který umožňuje dočasný vývoz a dovoz dopravních prostředků především do exotických zemí, bez nutnosti okamžitého skládání celní jistiny na hranicích.