Václav Ircing 1948 – 2023

Velmi nás zasáhla zpráva o jeho odchodu. Václav byl v první řadě správný chlap. Jeho jednání bylo nesobecké, kamarádské a byl vždy připraven obětavě pomoci tomu, kdo to potřeboval. Celý svůj pracovní život zasvětil problematice bezpečnosti silničního provozu a více než 40 let pracoval pro BESIP, mnoho let plnil toto poslání i v organizační struktuře Ústředního automotoklubu České republiky a odvedl zde obrovský kus práce při boji s nehodami a neštěstím na silnicích.

Jménem Ústředního automotoklubu České republiky bych rád vyjádřil upřímnou soustrast rodině Václava a všem jeho blízkým. Vašku, budeme na tebe s vděčností vzpomínat.

Prezident Ústředního automotoklubu České republiky JUDr. Oldřich Vaníček