36. ročník soutěže European Traffic Education Contest

36. ročník soutěže European Traffic Education Contest (ETEC)se bude konat od 22. do 25. září

v Baru v Černé Hoře a za ÚAMK bude Českou republiku reprezentovat tým z Černošínské základní školy

————————————————-

Evropská soutěž v dopravní výchově (ETEC) má za cíl zintenzivnit dopravní výchovu v každé zemi a přispět tak ke snížení rizika nehod dětí na kole. Na místních, regionálních nebo celostátních kvalifikačních akcích vybere každý zúčastněný klub tým dvou dívek a dvou chlapců ve věku od 10 do 12 let. Tato akce má tedy status evropského finále, kterého se pravidelně účastní až 22 zemí.

Soutěž spočívá v několika disciplínách z oblasti bezpečnosti silničního provozu, jak z hlediska teoretických znalostí, tak i v praktických dovednostech bezpečné jízdy na kole. Česká družstva se tradičně v této mezinárodní soutěži umisťují velmi úspěšně, mnohokrát soutěž již vyhrály. V loňském roce české družstvo obsadilo 3.místo. Před účastí na mezinárodních finále ještě absolvují dvě nejlepší družstva z národní soutěže pro „vyladění formy“ týdenní soustředění organizované MD ČR ve Sportovním centru v Nymburce.

Tento rok se za ÚAMK klání zúčastní tým dětí ze Základní školy Černošín z Plzeňského kraje. Popřejme jim tímto mnoho úspěchů a šťastnou cestu do Černé Hory.