Střípky

Německo: Eco štědrost končí

V Čechách si to snad ani nedovedeme představit – na nákup elektromobilu

Ojetiny: Země původu nikoliv Česko

Jedná se o jeden ze silných argumentů, které pomohou podvodníkům

Další krok k zákazu „ropáků“

Hlasování dopadlo následovně: 46 pro, 40 proti a 2 se zdrželi.

Nehody: Ženy dopadnou hůře?

Nad danou otázkou je rozhodně na místě se zamyslet. Je tomu skutečně tak?

Policie SR: Nové pravomoci

Jistě je na místě vědět, že na Slovensku poslanci parlamentu schválili novelu o policejním sboru, která přináší některé změny, které se mohou lišit například o toho, nač jsme zvyklí v Čechách. Samozřejmě se to týká i vztahu policistů a motoristů.