Dálnice ČR: Asi jako v Burundi

Pokud bychom pozvali k tabuli české dálnice, jakou známku byste jim jako motoristé dali?

V lepším případě za 3, v horším 4? Pak jste to bezmála trefili, protože Světové ekonomické fórum zhodnotilo výsledky dotazníkového celosvětového šetření za rok 2019 a pro Českou republiku mělo nakonec známku 3,9.

Co si budeme namlouvat, s tempem a kvalitou budování dálnic v Čechách asi není zcela spokojen žádný český motorista. A kam nás dané šetření zařadilo v celosvětovém měřítku? Na 76. místo mezi Burundi a Irán. Hodně nelichotivé.

Pakliže vezmeme v potaz jen evropské země, pak ze 40 států jsme na 29. místě, což znamená, že jsme lepší než Albánie, ale horší než všichni naši bezprostřední sousedé, včetně Maďarska, Polska či Slovenska.

Co to konkrétně znamená? Za 10 uplynulých let ČR postavila 142 km dálnic. Polsko 845 kilometrů, Maďarsko 600. K tomu není třeba vůbec nic dodávat.