Svolávací akce: Opět vedl Mercedes

Zákon hovoří jasně – svolávací akce musí automobilky vyhlašovat za situace,

kdy je ohrožena bezpečnost silniční dopravy, zdraví nebo dokonce život pasažérů či může dojít k poškození životního prostředí. Lidově řečeno, vyhlášení svolávací akce rozhodně nedělá dané značce dobrou reklamu. Z druhé strany jsou dokladem, že k věci přistupuje automobilka zodpovědně.

Ale dost o tom, zajímavější pro motoristy je, kdo je největším hříšníkem. Tak tedy. Na prvním místě v počtu „svolávaček“, (celkem jich vloni bylo 39 a týkaly se 24 modelů), byl opět Mercedes-Benz. Následoval Peugeot s méně než polovičním počtem a třetím byl Volkswagen.

A ti další až do desátého místa? Toyota, Opel, Citroën, Ford, BMW, DS Automobiles a Kia.