Istrie: Bez sprchování na pláži

Istrie: Bez sprchování na pláži

Zní to trochu překvapivě – do Chorvatska jedeme za vodou, tedy za mořskou vodou,

ale neužijeme si ji. Co to přesně znamená? Istrie na severu země se potýká s nedostatkem vody například na sprchování na plážích. A tak jsou tyto buď nefunkční, nebo hrozí, že bude turista vyzván, aby se přestal sprchovat.

Důvodem je to, nač se i čeští turisté tak moc těšili – sluníčko. Přesnější je samozřejmě mluvit o vedrech, která stále více sužují jižní země. S tím přímo souvisí nedostatek vody, která je v řadě míst Chorvatska, jako například na ostrovech přiváděna podmořským potrubím. I jinde na pevnině jsou zdroje bezmála vyčerpány, a tak nezbývá, než se tomu přizpůsobit. A to platí i pro české turisty.