Další krok k zákazu „ropáků“

Hlasování dopadlo následovně: 46 pro, 40 proti a 2 se zdrželi.

A o čem že to euro poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasovali? O to, zda podpoří návrh Evropské komise v zásadě zastavit v roce 2035 prodej nových vozů se spalovacími motory.

Samozřejmě, že tak – zakázat prodej nových spalovacích automobilů, nestál. I když … Návrh totiž zní tak, že by měly do roku 2035 nové vozy dosáhnout nulových emisí CO2. Což znamená, že tento návrh nepřipouští ani výsledky blízké nule, kterých by se dalo dosáhnout za použití syntetických paliv a dalšími cestami. Ve hře tedy ve skutečnosti zůstávají pouze plně elektrické vozy.

Sice ještě není všem dnům konec, nicméně stanovisko daného výboru se považuje za obraz toho, jak celé hlasování dopadne. Jaká tedy bude budoucnost vozidel se spalovacími motory? Bude trvat jen do roku 2035?