CNG je „zelený“, ale už drahý

CNG je „zelený“, ale už drahý

Situace kolem „zelených“ paliv například pro osobní automobily se vzhledem k rostoucím cenám

postupně mění. Konkrétně třeba mezi zásobovacími firmami, které poměrně často přecházely v nedávné minulosti na CNG, se bije na poplach. Tento plyn už pro ně bezmála ztrácí smysl. Proč?

Prostě kvůli cenám. Jestliže v závěru loňského léta se cena za kilogram tohoto plynu pohybovala jen lehce nad 30 korun, pak v současnosti se v některých případech vyšplhaly až na trojnásobek. Na některých plnicích stanicích totiž uvidíte cenovku 99,90 Kč za 1 kg CNG. Což v praxi znamená, že se cena bezmála srovnává s benzínem. Pokud k tomu připočítáte nezbytnou přestavbu auta na tento plyn, ztrácí snaha používat toto „zelené palivo“ smysl.

Znovu a znovu tak narážíme na to, že okolní země EU našly alespoň částečný recept na podobné zdražování – zastropování cen. ČR patří ke dvěma zemím EU, které to dosud „nevynalezly“. Pokud pomineme, že se tak má v ČR stát od června do září. Že by před volbami a dovolenými?