Od března: Novela zákona a změny pro motoristy

Od března: Novela zákona a změny pro motoristy

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích byla schválena vloni

a její některé změny vstupují v platnost od března 2023. Konkrétně se to týká evidenčních kontrol a rezervace registrační značky. Na veterány a velké techničáky „dojde“ až později.

Co se tedy konkrétně mění od 1. března? Platnost evidenčních kontrol se prodlouží ze 30 dnů na jeden rok. Zároveň odpadne povinnost této kontroly, jakmile se z provozovatele auta (třeba majitele leasingové smlouvy) stane majitel auta. Tento zdánlivě „papírový krok“ zásadně sníží počet asi 1 milionu kontrol za rok. Přinese také méně starostí a výdajů pro motoristy.

Další březnovou změnou je možnost rezervace SPZ měsíc dopředu. To znamená zjednodušení především pro firmy, které při uvádění do provozu nových vozů musí nyní čekat na „úřad“ a přidělení nových značek.

Později, přesněji od 1. září vstoupí v platnost poněkud kontroverzní rozhodnutí o tom, že technické kontroly veteránů budou provádět STK, což kluby, včetně těch pobočných ÚAMK nepřijaly právě vstřícně.

Zatím poslední krok zmíněné novely bude uveden v život od 1. ledna 2024, kdy budou zrušeny velké technické průkazy v dosavadní papírové podobě a nahradí je informace v elektronické podobě.