CO2: Co je horší? Množství nebo cesty proti

CO2: Co je horší? Množství nebo cesty proti

Globální produkce CO2 se stále zvyšuje.

Vloni tohoto skleníkového plynu bylo na naší zeměkouli vypuštěno do ovzduší o 1 % více než v covidovém roce 2021. Přičemž na prvním místě je viníkem oživení letecké dopravy a na druhém výroba elektrické energie především v Evropě nikoliv za pomoci plynu, ale uhlí.

Dalo by se tedy na toto úvodní sdělení navázat a opět začít žehrat nad tím, jak ničí životní prostředí automobily a jejich spalovací motory. Samozřejmě, že si automobily připisují negativní vliv na stav ovzduší, nicméně připomeňme, že emise CO2 zaviněné činností člověka představují jen asi 10 až 15 % z jejich celkového podílu. Zbylých až 85 % připadá na přírodní jevy, s nimiž člověk, natož pak silniční doprava nemají nic společného.

Z tohoto pohledu působí doslova úsměvně idea britské parlamentní komise pro životní prostředí, že by maximální rychlost byla na ostrovech snížena na 100 km/h. A to není vše, doporučení komise dále zní: v neděli by měl být zakázán provoz soukromých automobilů na spalovací motory.