Jak drahé jsou pohonné hmoty v EU

Jak drahé jsou pohonné hmoty v EU

Zcela oprávněně žehráme na současnou situaci, kdy motoristé platí za pohonné hmoty vysoké částky,

i když v současnosti o něco klesly, ovšem s nikoliv optimistickým výhledem do blízkého i vzdálenějšího období. Nicméně je na místě vše porovnávat v souvislosti s cenami ostatních zemí evropské sedmadvacítky. Jak to tedy z tohoto pohledu vypadá?

Samozřejmě, že ani jednoduché porovnání cen není zcela vypovídající. To bychom například museli porovnat, kolik litrů pohonných hmot si za průměrný měsíční příjem může dovolit Čech a kolik Němec, který se tedy snáze vyrovná s faktem, že má zhruba páté nejdražší pohonné hmoty. Nicméně…

V první pětici nejdražších zemí, pokud jde o benzín, jsou v současnosti s průměrnými cenami v euro za litr: Finsko (2,172), Nizozemsko (2,162), Dánsko (2,124), Řecko (2,088) a Švédsko (1,992). Pro doplnění uveďme, že v tomto žebříčku je Německo na šesté pozici (1,945), průměr v EU činí 1,856 a v ČR činí cena 1,738. Z oněch 27 států má ČR 16. nejvyšší ceny benzínu.

Pokud jde o naftu, pak pět nejdražších států jsou: Švédsko (2,282), Finsko (2,128), Nizozemsko (1,962), Dánsko (1,937) a Německo (1,925). Průměrná cena v EU činí u nafty 1,809 a Česká republika je v tomto přehledu na 13. místě s cenou 1,763. Například náš východní soused Slovensko má v současnosti průměrnou cenu litru nafty 1,670 a je tedy 7. nejlevnější zemí z evropské sedmadvacítky.

Kde je tedy v EU nejlevněji? Při tankování benzínu máte nejlepší ceny v: Maďarsku (1,277 – ovšem to platí je pro domácí občany). Následují: Malta (1,340), Polsko (1,437), Bulharsko (1,480) a Slovinsko (1,521). V případě tankování nafty je nejlevněji: na Maltě (1,210), v Maďarsku (1,395 – opět jen pro domácí), Polsku (1,487), Bulharsku (1,528) a Slovinsku (1,593). Pro doplnění, tyto ceny jsou platné k 8. 8. 2022.