Jak Česko elektrifikuje?

Jak Česko elektrifikuje?

Nejvíce dobíjecích stanic pro elektromobily najdete v ČR ve městech a tedy na městských silnicích.

Konkrétně je to 384. Přirozeně nejvíce jich najdete v Praze, bezmála dvě stě. Na druhém místě jsou areály nejrůznějších firem – 281 a teprve na třetím pořadí jsou dálnice. Tam jich je 100.

Dává to ostatně logiku, protože Češi stále dávají přednost elektromobilům jakožto městským vozítkům, nikoliv jako rodinným vozům.

Celkem je pak podle statistik v ČR 944 veřejně přístupných dobíjecích stanic. Pakliže budeme hovořit o jednotlivých stojanech, pak najednou se může připojit po celé zemi 1841 vozidel do zástrčky. Nejméně „elektrifikovaným“ krajem je ten Olomoucký, kde je pouze 27 stanic.