Chorvatsko: Pokuty za polovic, ale jen kartou

Chorvatsko: Pokuty za polovic, ale jen kartou

Zastavila vás policie za rychlou jízdu na dálnici při cestě za vysněnou dovolenou u Jadranu

a musíte zaplatit pokutu? Dosud jste mohli sáhnout do peněženky a vytahovat bankovky. Od 1. července je chorvatská policie připravena už jen na to, že vytáhnete platební kartu.

Nové ustanovení ministerstva vnitra Chorvatska hovoří o tom, že od 1. 7. lze peněžité pokuty za dopravní přestupky přijímat pouze bezhotovostně. Zcela zjevně to má dva důvody – prevence korupce a snadnější vymáhání pokut od cizinců, kteří nemusí mít na cestě k moři při sobě dostatek hotovosti v místní měně HRK.

O tom prvním, prevenci možné korupce hovoří zpráva č. 5 Rady Evropy, ovšem samotné ministerstvo vnitra Chorvatska to nijak nekomentuje, byť v roce 2020 provedlo interní audit vymáhání pokut.

Druhý důvod zavedení bezhotovostní platby je zjevný, jen Čechů přijede podle odhadů odborníků v letošním roce do země u Jadranu až 850 000. Nebudeme si namlouvat, že mezi nimi nebudou i ti, kteří poruší dopravní předpisy. A přeshraniční vymáhání pokut, jestliže cizí motorista není schopen zaplatit na místě pokutu, je časově, finančně i administrativně náročné. Proto chorvatská strana přistoupila k tomu, že policii, vybavila nově ještě dalšími 600 přenosnými zařízeními pro bezhotovostní platbu. Dostanou je jak hlídky, tak dopravní policie, hlídkové čluny, příslušníci na hraničních přechodech i jednotlivé policejní stanice.    

Navíc je stanoveno, že při pokutě pro fyzickou osobu do 2000 HRK, pro podnikatele do 5000 HRK a firmu do 15 000 HRK se považuje za zcela zaplacenou ta pokuta, která je z poloviny zaplacena na místě kartou.

Komplikovanější to bude pro ty, kdo nemají u sebe platební kartu nebo jim z nějakého důvodu nebude fungovat. Ti rovněž mohou zaplatit jen polovinu vyměřené pokuty, ovšem jen za předpokladu, že do 3 dnů od doručení oznámení policie o postihu, částku uhradí.

Pakliže zaplatí danou částku do 8 dnů, pak za plně uhrazenou se považují 2/3 stanovené výše. 

Jinými slovy: „zvýhodněni“ budou ti, kdo uhradí pokutu na místě nebo do 3, či 8 dnů. Což je při přeshraničním vymáhání nejisté. Proto odborníci ÚAMK považují za vhodnější pro české motoristy prostě od 1. července vytáhnout kartu a zaplatit na místě.