Nehody cyklistů: Viníky jsou často sami

Nehody cyklistů: Viníky jsou často sami

Podle policejních statistik je zjevné, že 67 % všech loňských nehod s účastí cyklistů, zavili oni sami

a zbylých 33 % převážně motoristé. Je to varující informace, která nabádá samotné cyklisty, tak správce komunikací, aby se nad těmito čísly zamysleli.

Nejvíce cyklo nehod se odehrálo v roce 2020, kdy covidová cyklistika byla pomalu jedinou šancí, jak si zasportovat. Jednalo se celkem o 4306 střetů, vloni pak 4163. Je zřejmé, že ani letošní rok zřejmě statistiku nijak výrazně nezmění a opět se číslo dostane nad hodnotu 4000 případů, na níž je už 7 let.

A jaké, že jsou příčiny nehod? Nezvládnutí řízení a nevěnování se mu, na druhém místě pak jde o nedání přednosti v jízdě ze strany cyklistů. V druhém případě nejvíce případů zaviní děti a mladí do 24 let. Buď z neznalosti, nebo prosté nepozornosti. Pominout nelze ani nesprávný způsob jízdy, jízda po nesprávné straně vozovky, nepřizpůsobení se stavu vozovky a tak dále. Odborníci ÚAMK tak nabádají cyklisty, aby si uvědomili, že jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.