Nehoda v Chorvatsku

Nehoda v Chorvatsku? Volejte 192

 

Titulek je v tomto případě velmi výstižný a jasně říká, co dělat bezprostředně po nehodě, ať už ji zavinil kdokoliv. Tedy, volejte policii. Proč? Vždyť i na jihu platí, že je stanovena částka (v ČR 100 000 Kč škody), nebo když nedošlo ke zranění osob atd., kdy není nutné volat policii. Jenže …

Jenže při odjezdu z Chorvatska můžete být na hranicích zadržen, protože nemáte záznam, který potvrzuje, že jste se s účastníky nehody na území daného státu vypořádal, ve smyslu stanovení viny a odpovědnosti za ni. Bez takového dokumentu, který vystaví policie, vám může být zadržen průkaz totožnosti a nesmíte pokračovat v cestě. Takže – při nehodě volejte 192.

Policie může postupovat dvojím způsobem, buď bude vážnější nehodu vyšetřovat a sestaví protokol o ní, nebo potvrdí tak zvaný mezinárodní záznam o dopravní nehodě, který jste povinni na chorvatském území mít ve vozidle. A je tu ještě jedna odlišnost, místní policie nevystavuje záznam o dopravní nehodě (zapisnik o očevidu) přímo na místě. Musíte si pro něj zajít na příslušné policejní oddělení a zaplatíte za něj správní poplatek 20 kun (asi 65 korun).

Při nehodě je namístě u Jadranu krotit vášně snad ještě více než doma. Za prvé, jste v cizině a nikdy nebudete dopodrobna znát všechny okolnosti, předpisy, přístup ostatních, policie atd. Za druhé, hrozí vám u nás neočekávaný postih. Už jen to, že nebudete ochoten spolu s ostatními účastníky nehody vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě, vás může stát pokutu od 2000 do 5000 kun (přibližně od 6 500 do 16 500 Kč). 

Ještě za jedno vám hrozí postih – a to, jestliže je vozidlo provozuschopné a brání plynulé dopravě, a vy jste neumožnili volný průjezd ostatním. Pak se obávejte pokuty 500 kun (asi 1650 Kč). Před tím, než vozidlem pohnete, ovšem důkladně a se zřetelem na pochopení situace na vozovce, vyfoťte například na svůj mobil. Zároveň také vyznačte na vozovce, kde vozidla stála po střetu.

Na český zvyk handrkovat se s policií o pokutu, nebo o její výši, zapomeňme. To platí jak na Západ od nás, tak i směrem na Jih. Navíc se vám vstřícnost a ochota na místě zaplatit stanovenou pokutu může jen a jen „vyplatit“, protože je obvyklé, že stanovená výše za přestupek je na místě obvykle o polovinu nižší. Takový přístup není radno si plést s tím, že máte báječnou vyřídilku, že nás Čechy mají Chorvaté rádi a tak podobně. Je to prostě běžná praxe.

Pokud pokutu odmítnete zaplatit, může vám tamní policie zadržet cestovní doklad. O případu pak policie telefonicky informuje příslušný Přestupkový soud, který stanoví datum a čas konání řízení. Ty vám hned na místě policie sdělí. Obvykle je to následující první pracovní den po spáchání přestupku.

Jinými slovy, jde to ráz na ráz a teprve až po rozhodnutí soudu a zaplacení stanovené sankce dostanete svůj pas nebo občanský průkaz zpět. Jestliže částku na uhrazení pokuty u sebe nemáte, určí soud lhůtu, do které musíte sankci zaplatit. Obvykle ji platíte poštovní poukázkou na poště. Jestliže stanovenou pokutu uhradíte v soudem dané lhůtě, považuje se celá částka za uhrazenou, i když zaplatíte jen její dvě třetiny.

Jestliže naopak pokutu neuhradíte, je automaticky peněžitý trest změněn na trest odnětí svobody. A opět, vše se odehrává rychle. Je-li osoba ještě v Chorvatsku, musí nastoupit okamžitě k výkonu trestu.

Víme, že to zní jako bychom motoristy mířící k Jadranu strašili, ale není tomu tak. Odborníci ÚAMK vás jen upozorňují, že postup policie a soudu je na jihu odlišný a není na místě si naivně myslet, že na turisty neplatí.