SEZNAM ZPOPLATNĚNÝCH ÚSEKŮ - ŠVÝCARSKO

CENY DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ R. 2017 (CENY PLATNÉ OD 1.12.2016)

dalnicni-znamky-svycarsko.png.png

1. PRODEJ DÁLNIČNÍHO KUPÓNU:
ve Švýcarsku lze dálniční kupón zakoupit na poštách, čerpacích stanicích a obchodních místech švýcarského automotoklubu TCS stejně tak jako na kantonálních silničních správních úřadech. Na hraničních přechodech lze dálniční kupón zakoupit na všech celnicích.

V zahraničí je dálniční kupón možné zakoupit u většiny automotoklubů s tím, že v blízkosti hranic se Švýcarskem také u dálničních čerpacích stanic či u kiosků a trafik (Rakousko). Dálniční kupón lze v zahraničí zakoupit také prostřednictvím internetu u švýcarského Travel Center a v Německu u Deutsche Post a automotoklubu ADAC.

2. PRODEJNÍ CENA:
Prodejní cena je stanovena na 40 švýcarských franků. V případě zakoupení dálničního kupónu na celním úřadě je možné zaplatit i v cizí měně (pouze bankovkami). Vrácené peníze však budou vždy ve švýcarských francích.

Pro dálniční kupóny zakoupené v zahraničí stanovilo Vrchní ředitelství cel prodejní cenu v cizí měně. Jako doklad o platbě slouží dálniční kupón.

3. UMÍSTĚNÍ DÁLNIČNÍHO KUPÓNU
Dálniční kupón je na vozidle umístěn následovně:
u vozidel na vnitřní straně čelního skla (na levém kraji skla či za zpětným zrcátkem),
u přívěsů a motocyklů na lehce přístupném, nevyměnitelném dílu.

Při umístění dálničního kupónu je třeba dbát přímého nalepení na čelní sklo. Nalepení dálničního kupónu pouze za pomoci lepící pásky, folie nebo dalších pomocných prostředků není tolerováno a je trestáno v souladu s právními předpisy.

4. VÝMĚNA DÁLNIČNÍHO KUPÓNU SE NEPROVÁDÍ:
Celní úřad neprovádí výměnu v případě, že:

se kupón poškodí při špatném zacházení,
dojde ke zničení nebo ztrátě kupónu,
dojde k prodeji vozidla, přívěsu, karavanu či motocyklu.

5. NÁHRADA DÁLNIČNÍHO KUPÓNU:
Celní úřad provádí zdarma výměnu v případě, že:

při prodeji nebo při nalepení dojde k poškození a dálniční kupón je celý vrácen,
při celní kontrole nebo při předvedení vozidla dojde ke zjištění, že dálniční kupón není správně nalepen (např. na zadním skle vozidla). V tomto případě také obdržíte pokutu v souladu s právními předpisy,
se jedná o zjevnou tiskovou chybu,
dojde u vozidel registrovaných v zahraničí k výměně čelního skla z důvodu poškození skla a náhrada škody není provedena pojišťovnou (k žádosti o náhradu je nutné přiložit poškozený dálniční kupón a fakturu za výměnu poškozeného skla).

U vozidel registrovaných ve Švýcarsku se provádí náhrada prostřednictvím pojišťovny.
Ve všech ostatních případech musí žadatel kontaktovat písemně Švýcarské vrchní ředitelství cel:

Eidgenössische Oberzolldirektion
Sektion Fz & SVA
Monbijoustrasse 40
3003 Bern

6. PŘENOSITELNOST DÁLNIČNÍHO KUPÓNU
V souladu s právními předpisy je dálniční kupón platný pouze na příslušném vozidle, tzn. oddělení a nalepení dálničního kupónu na jiné vozidlo není dovoleno. Oddělené dálniční kupóny ztrácejí svou platnost a jiné použití je postihováno v souladu s právními předpisy.

7. PLATNOST DÁLNIČNÍHO KUÓNU
Od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2018

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK