CENY DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ R. 2017

2017dalnicem.gif
Seznam zpoplatněných úseků s účinností od 1.1.2017 je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.
Osobní vozidlo do 3,5t roční
Osobní vozidlo do 3,5t roční

1 500 Kč

Osobní vozidlo do 3,5t měsíční
Osobní vozidlo do 3,5t měsíční

440 Kč

Osobní vozidlo do 3,5t 10 - denní
Osobní vozidlo do 3,5t 10 - denní

310 Kč

Umístění kupónu:
První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Druhou část kupónu si uschovejte! 
Obě části kupónu slouží ke kontrole Policie ČR. 
Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti, nebo bez vyplnění SPZ/RZ vozidla je NEPLATNÝ!  Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny SPZ/RZ vozidla se kupón nemění. Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn! 

Přehled platností a označení jednotlivých typů dálničních kupónů

 
  Označení Popis Platnost
  R roční

Platnost ročních dálničních kupónů emise 2017 začíná dnem 1. prosince 2016 a končí 31. ledna 2018.

  M měsíční
Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Časové kupóny měsíční a desetidenní jsou v platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

  D desetidenní
Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého  kalendářního dne. Časové kupóny měsíční a desetidenní jsou v platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.


Upozornění: kupóny M, D lze u prodejců zakoupit předem. 
Obě části kupónu jsou doplněny holografickým prvkem, který je přetištěný šestimístným pořadovým číslem a dvoupísmennou sérií.

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK