Dokumenty nutné k přihlášení ke studiu

Informace k vyplnění dokumentů


Žádost o řidičské oprávnění
čitelně a pečlivě vyplnit (vytisknout oboustranně). Adresu trvalého pobytu dle občanského průkazu. U řidičů, kteří rozšiřují řidičské oprávnění, doplnit číslo řidičského oprávnění a označení skupin dle řidičského průkazu. Souhlas zákonného zástupce je potřebný u osob mladších 18-ti let. Pro kontakt s autoškolou uvést číslo telefonu, nejlépe mobilního.


Posudek o zdravotní způsobilosti vyplní a potvrdí ošetřující praktický lékař. Posudek od odborného lékaře je nepřípustný.

Dále je nutno doložit

Výpis z evidence řidičů - vydává příslušný Magistrát nebo Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Praha-město:
Magistrát hl. m. Prahy

Na Pankráci 1685/17, 19 PRAHA 4, budova Business centrum Vyšehrad
Telefon: 12444, 236 005 490

Pondělí - Čtvrtek:  7:00 - 19:00 hod.
Pátek                   7:00 - 11:00 hod.

Praha-západ:
Podskalská 19

Praha 2
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.

Praha-východ:
Biskupská 7

Praha 1
pondělí, středu 8:30 - 11:00, 12:00 - 16:00 hod.
úterý, čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 hod.

Na těchto úřadech je možné vyzvednout nové řidičské oprávnění, provést jejich změny a výměny.

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK