AutoStyl - Garáž

Magazín o autech a cestování

Smog v Praze? Kolektivní vina

ÚAMK se zásadně angažuje v oblasti filtrů pevných částic (PDF) u dieselových automobilů, které jsou největšími znečišťovateli ovzduší měst, především pak velkých jako je Praha. Z kontrol a povedených měření, na nichž se náš automotoklub podílel, je zjevné, že v ČR je až bezmála milion vozidel s nefunkčním, poškozených nebo zcela bez PDF. Proč to uvádíme v souvislosti s návrhem pražského magistrátu, aby za smogové situace vyjížděly jen vozy buď s lichým, nebo sudým posledním číslem na poznávací značce?

Fakt, že se dlouhodobě odpovědné orgány nezabývají například problematikou provozu vozidel bez funkčních PDF (je součástí výbavy a tudíž bez něj nesmí být vozidlo provozováno), přivádí pak k tomu, že se hledá jednoduché a pro motoristy jednoznačně komplikované řešení – prostě zakázat provoz vozidel v Praze za smogové situace podle sudých nebo lichých čísel. Nepostihují se tedy viníci, ale zavádí se „kolektivní vina“.  

Stejně tak se zásadně neřeší i další cesty, jak snížit smog v hlavním městě – v dostatečném množství a na vhodných místech budovat parkoviště P + R, která by dovolila pracovníkům dojíždějícím do hlavního města z okolních měst a obcí dojet jen na okraj Prahy, a tam využít MHD.

Hovořit můžeme i o autobusové dopravě, která by měla být v mnohem vyšším procentu plynofikována nebo elektrifikována, tedy provozována na CNG, hybrid či elektrobus, což by znamenalo značné snížení smogu.

Rozhodně má rovněž Praha nástroje, jak v samotném centru města připustit jen provoz automobilů – ať už taxi, zásobování a podobně, jen pokud jsou na alternativní zdroje pohonu.

Krátce – je celá řada cest, které vedou ke snížení smogu a polétavých částic prachu v hlavní městě, a ty je na místě použít jako první, teprve jako poslední krok pak sáhnout k tomu, že se omezí provoz vozidel občanů. Ani argument, že taková opatření znají i jiná velkoměsta není právě pádným argumentem. Například Atény, které byly prvním evropským velkoměstem, které takové řešení zavedlo, označilo efekt tohoto kroku za minimální, vzniklou situaci za zmatečnou, poškozující občany.

Kdo z Pražanů bude například akceptovat fakt, že nesmí vyjet se svým autem, protože má sudé číslo na konci SPZ, když musí odvézt starou maminku k lékaři, kdo bude akceptovat, že nesmí jet s autem, když musí své marodné dítě odvézt z mateřské školy, kdo bude akceptovat…


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK