Náhradní známka je vydávána v těchto případech:

  1. Při zničení nebo při výměně čelního skla na vozidle a motocyklu, na kterém byla vylepena dálniční známka,
  2. Při výměně čelního skla na vozidle nebo motocyklu během záruční doby.

Při zrušení nebo odstranění vozidla z evidence registru vozidel, se vrácení částky za dálniční známky neprovádí. Toto platí jen pro vozidla registrovaná ve Slovinsku.

 

Žadatel může požadovat vydání náhradní dálniční známky za předpokladu, že splní následující dané podmínky:

  • vyplní příslušný formulář,
  • přiloží poškozenou dálniční známku s vyznačenou platností, případně fakturu o nákupu dálniční známky,
  • dále přiloží kopii faktury o výměně čelního skla, případně kopii dokladu o opravě během záruční doby.

 

K žádosti o náhradní dálniční známku nebo vrácení kupní ceny za dálniční známku musí uživatel předložit veškeré dokumenty nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro uplatnění nároků.

 

Žádat o vrácení kupní ceny za dálniční známku lze pouze před počátkem platnosti dálničního kupónu s tím, že žádost lze uplatnit pouze u společnosti DARS (společnost, která se stará o provoz a údržbu dálnic a rychlostních silnic).

 

Žadatel nemůže požadovat vydání náhradní dálniční známky za předpokladu:

  • prodeje nebo zrušení vozidla v registru vozidel,
  • kdy dojde ke špatné manipulaci nebo ztrátě dálničního kupónu,
  • kdy dojde ke zničení dálničního kupónu.

 

Vše potřebné pro výměnu štítku lze provést osobně nebo poštou v mýtném centru:

DARS Centrála, Hill 54, 1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 518 83 64

 

Užitečné odkazy:

Metodický pokyn

Formulář žádosti

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK