PRAVIDLA VÝMĚN A NÁHRAD KUPÓNŮ

 

1. ROZBITÍ ČELNÍHO SKLA:

V případě, že došlo k rozbití čelního skla, na kterém byla nalepena roční dálniční známka, a jeho nahrazení sklem novým, poskytuje společnost ASFINAG Maut Service GmbH či její zmocněnec bezplatnou náhradní dálniční známku, pokud neexistuje oprávněný nárok vůči třetí osobě.

 

Je třeba předložit následující podklady:

 • odlepenou roční dálniční známku včetně spodní části (nosná podkladová fólie),
 • kopie paragonu dílny za opravu čelního skla (dbejte prosím na to, že je speciálně u firemních vozidel nutno uvést rovněž řidiče vozidla),
 • vyplněný a podepsaný formulář pro náhradní dálniční známku.

 

Úhrada nákladů za koupi nové dálniční známky za poškozenou dálniční známku při výměně čelního skla:

 • v tomto případě je třeba vyplnit žádost o úhradu nákladů a nikoliv o vystavení náhradní dálniční známky,
 • kopii spodního ústřižku nebo účet nově zakoupené známky,
 • uvést bankovní spojení,
 • vyplnit a podepsat formulář (u firem s razítkem resp. kopií technického průkazu).

 

Úhradu nákladů v takovém případě poskytuje výlučně:

ASFINAG Maut Service GmbH

oddělení dálničních známek

Alpenstrafle 99, A-5020 Salzburg2. TOTÁLNÍ ŠKODA VOZIDLA:

Jestliže dojde k poškození vozidla, na kterém je nalepena roční dálniční známka, následkem nehody nebo vyšší moci v takovém rozsahu, že účast vozidla v silničním provozu již není možná (technická totální škoda vozidla), je majitel roční dálniční známky oprávněn zažádat u společnosti ASFINAG Maut Service GmbH o bezplatné vystavení náhradní dálniční známky.

Předpokladem je vyloučení nároků vůči třetím osobám.

K žádosti je třeba připojit následující doklady:

 • originál roční dálniční známky (odlepený) včetně spodní části známky,
 • kopie přihlášení vozidla,
 • doklad o totálním poškození vozidla s krátkým stanoviskem k věcné podstatě (firemní podpis a razítko např. dílny nebo šrotovací firmy)

 

Důležité: Z dokladu o totálním poškození vozidla musí jednoznačně vyplývat, že se jedná o totální zničení vozidla.

 

Náhradní známky smí vydávat pouze:

 • ASFINAG Maut Service GmbH, Salzburg, tel.: 0800 - 400 12 400 (zdarma z Rakouska, Německa a Švýcarska) nebo +43 (0) 1 955 12 66 (za úhradu ze všech ostatních zemí),
 • hraniční přechod Scharnitz, hraniční směnárna Steffan, tel.: +43 (0) 5213/53 06,
 • mýtná místa St. Michael, Rosenbach, Gleinalm a Bosruck, Schonberg a St. Jakob,
 • kterékoliv stanoviště automotoklubů ÖAMTC nebo ARBO po celém Rakousku
 • firma ASALIS (dálniční hraniční přechod Walserberg), tel.: 0049/8651/ 96 57 21,
 • Raiffeisenbank (dálniční hraniční přechod Suben/Scharding), tel.: +43 (0) 7711/ 21 60 ITM Handels GmbH,
 • čerpací stanice a motorest Kiefersfelden/Kufstein (cca 500m před hraničním přechodem), tel.: 0049/8033/30 25 60,
 • dálniční hraniční přechod Suben, Suben 89, (budova banky), tel.: +43 (0) 7711-31582

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK