1. Prodej dálničního kupónu:

Distribucí dálničních kupónů jsou pověřeni komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s., a Česká pošta, s.p., kteří zajišťují prodej dálničních kupónů. Všichni prodejci jsou vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem.

2. Umístění dálničního kupónu

 • První část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Při umístění dálničního kupónu je třeba dbát přímého nalepení na čelní sklo. Nalepení dálničního kupónu pouze za pomoci lepící pásky, folie nebo dalších pomocných prostředků není tolerováno a je trestáno v souladu s právními předpisy.

3. Přenositelnost dálničního kupónu

V souladu s právními předpisy je dálniční kupón platný pouze na příslušném vozidle, tzn. oddělení a nalepení dálničního kupónu na jiné vozidlo není dovoleno. Oddělené dálniční kupóny ztrácejí svou platnost a jiné použití je postihováno v souladu s právními předpisy.

Pravidla výměn a náhrad kupónů

1. Výměna dálničního kupónu:

Výměnu kupónů lze provést z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla,
 • chybné manipulace s kupónem (chyba při vyplňování registrační značky, poškození kupónu před vylepením apod.),
 • změny převozní značky motorového vozidla na registrační značku.

2. Výměna vadného dálničního kupónu:

Výměna vadných kupónů se provádí bezplatně u kupónů s libovolnou dobou platnosti a bez vyplnění žádosti. Vadný kupón je takový:

 • který nelze odlepit od nosného podkladového papíru,
 • u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstal v kontaktu se sejmutou folií,
 • u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na všech poštách (netýká se provozoven smluvních partnerů České pošty, s.p., kteří se podílejí na poskytnutí poštovní služby), které výměnu zajistí

3. Výměnu kupónu lze provést i z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla, kdy v případě zničení/poškození prvního dílu kupónu nelze uplatnit z důvodu jeho stavu výměnu (dle bodu 1),
 • odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kupónu nebo odcizení prvního dílu kupónu (netýká se odcizení motorového vozidla),
 • odcizení druhého dílu kupónu, a to na základě stanoviska SFDI

Výměnu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá kupón se stejnou dobou platnosti, jako měl původní kupón. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu.

3. Výměnu kupónu nelze provést z těchto důvodů:

 • v případě odcizení motorového vozidla,
 • při změně registrační značky, ale kupón zůstává nadále v platnosti,
 • v případě ztráty druhého dílu kupónu,
 • v případě totální škody na vozidle,
 • v případě prodeje motorového vozidla.
 Cena za provedení výměny dálničního kupónu

Služba se poskytuje pouze pro kupony s roční dobou platnosti (nevztahuje se na výměnu vadných kupónů dle bodu 2.).

70 Kč (včetně DPH v zákonné výši)

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK