AutoStyl - Bezpečnost

Magazín o autech a cestování

Umíte poskytnout první pomoc?

Evropské autokluby s národními pobočkami Červeného kříže provedly test, který teoreticky i prakticky prověřoval připravenost a schopnost řidičů poskytnout první pomoc. Studie proběhla ve 14 evropských zemích, v každém státu se jí zúčastnilo vždy 200 řidičů.

Pouhých 18% testovaných vědělo, co má dělat

V průměru 66% evropských řidičů by si trouflo poskytnout první pomoc, ovšem pouze 18% z nich disponuje také potřebnými znalostmi. Neznalost a také nejistota zbylých 48% pak vedou k tomu, že první pomoc skutečně poskytne pouze malý počet z nich.

První pomoc jako povinná součást školní výuky

Čím dříve se člověk naučí základy první pomoci, tím menší má pak strach, že něco provede špatně. Nejdůležitější pravidla první pomoci jsou schopny se naučit i použít už děti v mateřské škole nebo v prvním stupni základní školy. Výuka první pomoci by proto povinně měla být zakotvena ve školních osnovách.

Jak postupovat při nehodě

Rychlá pomoc při nehodě přitom vůbec není složitá. Tři nejdůležitější body jsou tyto: zajistit místo nehody, zavolat záchranné složky (číslo 112) a poskytnout první pomoc. Po zavolání na linku 112 navíc odborníci dotyčného navedou, jak má tuto první pomoc poskytnout a zraněného do příjezdu zdravotníků obstarat. Jediné, co lze v tomto případě provést špatně, je neudělat nic. První pomoc není těžká, ale dokáže zachránit život.


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK