AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

Nová riziková mapa ČR 2014 - 2016

Ve středu 29. listopadu 2017 zveřejnil Ústřední automotoklub ČR spolu s firmou AF-CITYPLAN novou Rizikovou mapu EuroRAP, kterou pravidelně publikují již od roku 2007. Tato mapa přehledně znázorňuje, jak jsou které silniční úseky rizikové z hlediska možného vzniku vážné dopravní nehody, a tedy potenciálního nebezpečí pro účastníky silničního provozu.

Ústřední automotoklub ČR je řádným členem Evropského programu hodnocení silnic EuroRAP od roku 2005 a snaží se tak touto aktivitou přispět k systematickému přístupu v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury, jakožto jednoho ze tří základních pilířů bezpečného dopravního systému. Tato činnost velmi vhodně doplňuje celou škálu dalších dopravně-vzdělávacích, informačních a asistenčních aktivit, kterými UAMK koncepčně podporuje oba zbývající pilíře – bezpečnější řidiče a bezpečnější vozidla.

 

Program EuroRAP

Evropský program hodnocení bezpečnosti silnic EuroRAP (European Road Assessment Programme) je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 2003 v Belgii, jejímiž členy jsou motoristická sdružení, národní i regionální správci pozemních komunikací a investoři, stejně jako přizvaní experti a komerční organizace, které se významným způsobem podílejí na výzkumu a realizaci programu.

Hlavními cíli EuroRAP je:

  • snížit smrtelná a těžká zranění na evropských silnicích prostřednictvím systematického programu hodnocení rizik, identifikace hlavních bezpečnostních nedostatků silnic a návrhu prakticky realizovatelných opatření ke zvýšení bezpečnosti;
  • zajistit, aby hodnocení rizik bylo v centru pozornosti při strategickém rozhodování o zlepšování vybraných tras, ochraně před nehodami a kvalitě správy a údržby silnic;
  • posilovat partnerství mezi těmi, kteří jsou odpovědni za bezpečný silniční systém – motoristické organizace, výrobci vozidel a správci pozemních komunikací.

 

Riziková mapa ČR

Tvorba Rizikových map je základním statistickým nástrojem programu EuroRAP, využívajícím vstupní data o silniční síti, nehodovosti (pouze nehody s úmrtím nebo vážným zraněním) a intenzitách dopravy k tomu, aby bylo možné identifikovat úseky a lokality s vysokým bezpečnostním rizikem pro uživatele silnic.

Přestože existuje několik druhů rizikových map – pro různé cílové skupiny a s různou vypovídající hodnotou – nejčastěji zpracovávaná a zveřejňovaná je mapa zobrazující riziko pro každého jednotlivého účastníka silničního provozu, tj. individuální riziko. Proto pracuje s tzv. „relativní nehodovostí” a poměřuje počet nehod na daném úseku s intenzitami dopravy.

Ve standardizované barevné škále ukazuje Riziková mapa EuroRAP účastníkům silničního provozu, jaké je na daném úseku riziko, že se stanou součástí nehody se smrtelnými nebo vážnými následky.

Mapování probíhá vždy pro 3 po sobě jdoucí roky, aby byl snížen vliv nahodilých extrémů v nehodovosti v 1 roce. Postup je založen na porovnání počtu nehod na silničním úseku o průměrné délce cca 20 km s dopravním výkonem, který přenáší (ve vozokilometrech – vozkm). To znamená, že úsek o určité délce s 20 nehodami a intenzitou 10 000 voz/24 h bude mít 10krát vyšší riziko, než úsek o stejné délce a počtu nehod, kde projede 100 000 voz/24 h.

V České republice probíhá prozatím mapování rizika na síti dálnic a silnic I. třídy, což představuje v součtu více než 6 500 km.

 

Mapa 2012 - 2014

EuroRAP CZ 2012 - 2014EuroRAP CZ 2012 - 2014

 

Mapa 2014 - 2016

EuroRAP CZ 2014 - 2016EuroRAP CZ 2014 - 2016

 

Nejhorší úseky za období 2014 - 2016:

Nejnebezpečnější silnicí v Česku zůstává úsek silnice I/11 mezi Žamberkem, Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou. Nevýznamnější zlepšení nehodovosti proti předchozímu období zaznamenal úsek silnice I/71 od Uherského Ostrohu po slovenskou hranici a v kategorii dálnic pak D1 v úseku Měřín - Velká Bíteš. Naopak největší zhoršení evidujeme na silnici I/23 mezi Telčí a křižovatkou se silnicí I/38 u Markvartic.

Nejhorší úseky v ČR 2014 - 2016Nejhorší úseky v ČR 2014 - 2016

 Přepočítávají se závažné dopravní nehody na množství projíždějících vozidel.


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK