AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

Prach zabije v ČR 12 tis lidí za rok

Spojitost mezi dieselovými motory, emisemi oxidů dusíku a nebezpečným polétavým prachem v podobě pevných mikro částic už dnes může ignorovat jen člověk slepý a hluchý ke všem faktům. Pokud rozbory odborníků někoho nepřesvědčí, pak jsou tady doslova dramatická a dalo by se říct, že drastická čísla: především dieselová auta jsou zodpovědná za smrt 38 000 lidí v 11 nejvyspělejších zemích světa.

S těmito čísly přišla americká společnost Environmental Health Analytics (EHA), která hodnotila reálné, nikoliv papírové, automobilkami zkreslené údaje, o emisích především vznětových automobilů a dopadu na lidské zdraví. Vědci totiž spočítali, že dieselová auta vyprodukují za rok téměř o 4,6 milionu tun NOX více, než by tomu bylo, kdyby výrobci plnili platné emisní normy. Jak dramatická je situace, dokládá údaj o celosvětové produkci oxidů dusíku: jde o 13,1 milionu tun. Tomu odpovídá i celosvětový dopad na úmrtnost lidí. V roce 2015 dosáhla 107 600 úmrtí zaviněných především emisemi NOx.

Není žádným překvapením, že s emisemi oxidů dusíku a diesely je úzce spjata i problematika polétavých pevných částic. Ty jsou nesporně ještě větším „zabijákem“. Dokládá to zpráva nazvaná Air quality in Europe, která uvádí údaje z roku 2013. Podle ní, jsou pevné částice vdechované každým člověkem, na jejichž vzniku se největší měrou podílejí vznětové motory, a především mikročástice pod 2,5 mikronu, viníky 436 000 úmrtí. Jedná se o předčasné a bezprostřední úmrtí občanů 28 zemí Evropské unie. Pokud započteme i další země Evropy (celkem 41), pak se číslo ročních úmrtí vyšplhalo v roce 2013 až na 467 000 lidí.

Pokud jde o nejvyšší počet úmrtí, pak vzhledem k počtu obyvatel připadá nejvyšší podíl na Německo, Itálii, Polsko a Velkou Británii. V České republice takto zemřelo 12 030 osob. Výmluvné je, že o zhruba polovinu lidnatější Nizozemsko má přitom nižší počet obětí polétavými částicemi prachu než ČR. 

Daná čísla jsou rozhodně další varováním, jak vážná je obecně situace v motorizované Evropě, ale že Česká republika v tomto ohledu udělala velmi málo. Přitom jde o zdraví a životy nás všech.  

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK