AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

Jadran s komplikacemi

Jaderské pobřeží je stále nejčastěji navštěvovanou přímořskou destinací českých turistů. Láká je známé prostředí, krásná voda, fakt, že se domluví, že do přímořských letovisek na Jadranu dojedou autem… Je toho více, co každoročně přiláká nejméně 800 000, ale až 1 milion Čechů.

Ono konstatování o snadné dopravě do cíle po vlastní ose budeme muset poopravit. Migrační vlna způsobila řadu problémů a kromě jiného přivedla země schengenského prostoru k tomu, že je nezbytné výrazně chránit jeho vnější hranice. Proto právě Slovinsko na své hranici s Chorvatskem zavede od 7. dubna systematické hraniční kontroly všech cestujících. Ono slovo „všech“ je myšleno doslovně, tedy na hraničních přechodech jeho jižní hranice budou prováděny systematické hraniční kontroly, a to jak vozidel a osob mimo, tak i z EU.

Nejde o jednostranné rozhodnutí některé ze zemí EU, ale Nařízení Rady (EU) 2017/458 Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích.  Zveřejněno bylo v Úředním věstníku Evropské unie (L 74/1) ze dne 18. března 2017. V zásadě se jedná se o změnu schengenského hraničního kodexu, který bude měnit stávající standardy provádění hraničních kontrol zejména občanů Evropské unie a jiných osob, které mají právo volného pohybu.  

Co to v praxi znamená? Pokud doposud stačilo, že pohraniční policisté prováděli základní kontroly cestující tím, že rychle a jednoduše zkontrolovali platnost cestovních dokladů, nyní budou každodenní realitou systematické hraničních kontroly na základě porovnání s databázemi: schengenského informačního systému (SIS), Interpolu, databází odcizených a ztracených cestovních dokladů atd. Jen tento výčet jasně ukazuje, že ověření osobních dat a jejich porovnání s daty z daných databází zabere určitý čas. Navíc provádět ho budou slovinské i chorvatské orgány. Z tohoto důvodu se budou muset motoristé připravit na hranicích na delší čekací dobu. Nemluvě na to, že o svátcích a za plné turistické sezóny bude situace ještě mnohem komplikovanější.

Samozřejmě, že stejná situace a také stejné povinnost platí i pro další „hraniční“ státy schengenského prostoru. Pokud hovoříme o nadcházejících letních cestách na jih, pak to platí například i pro Maďarsko, přes které se rovněž část turistů z Moravy vydává do Chorvatska, anebo míří do Srbska nebo Černé Hory. Maďarský automotoklub už informoval ÚAMK o podobných chystaných krocích.

A že Češi, ale i další občané ze střední Evropy, se i toto léto chystají masově k Jadranu, potvrdili partneři ÚAMK a jeho cestovní kanceláře Autoturist. Například obsazenost už od konce června v místech jako je Šibenik činí nyní 69 %, ve Splitu a na Makarské 75 %. Ovšem od začátku července obsazenost roste až na 82 a více procent. Jadran je už teď z valné části vyprodán.

Nejen hranice Slovinska a Chorvatska budou při cestě na jih „úzkým hrdlem“. Namátkové kontroly například rakouská policie provádí na brenerské dálnici, stejně jako v úseku mezi Salzburgem a Mnichovem na dálnici A1/A8 a dalších. I s tím je třeba počítat a především plánovat cestu s ohledem i na několikahodinové zpoždění proti původnímu plánu.   

Co ještě mohou sami turisté udělat? Aby se předešlo nepříjemnostem na samotných hranicích, doporučuje ÚAMK:
- zkontrolovat stav svých dokumentů, zvláště v případě, že dané osobě byly v nedávné době jiné dokumenty ukradeny. Případně si ověřit, že v národní databázi jsou údaje o vás přesné;
- ujistěte se, že vaše cestovní doklady (občanský průkaz, pas) jsou platné s dostatečnou rezervou do vypršení jejich platnosti;
- zjistěte si informace o situaci na hraničních přechodech bezprostředně před odjezdem například na info lince ÚAMK;
- pokud je to možné, volte méně frekventované hraniční přechody, stejně jako zvolit dny a hodiny, kdy je obecně na cestách méně turistů, tedy vyhnout se tradičních turnusovým dnům jako je sobota;
- obrnit se trpělivostí, protože příslušníci policie daných zemí postupují podle evropských směrnic, nikoliv z vlastního rozmaru.

No, a na konec praktické rady. I když to teď nevypadá jako důležité, protože je ještě chladno a léto daleko, pamatovat je třeba na dostatek paliva v nádrži, například na pouštění klimatizace, počítat s dostatkem pití a jídla pro sebe a děti. Pro ně také mít „v záloze“ například nějakou hru, či film na videu, o nichž nevědí, a které je právě na onu dobu čekání zabaví.

Poslední – pamatovat, že tato opatření jsou činěna pro bezpečnost nás všech.

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK